Minesto beviljats nytt patent och förlänger därmed skyddet av sin kärnteknik

Minesto's DG100 tidal energy in Vestmannsund, Faroe Islands. Bild: Minesto

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, förstärker sin redan omfattande patentportfölj kring bolagets unika havsenergiteknik. Minesto har beviljats ett nytt patent genom vilket bolaget förlänger skyddet av sin kärnteknik.

Det beviljade patentet avser en teknisk innovation som Minesto har utvecklat och verifierat i sitt tidvattenprojekt på Färöarna. Lösningen ger bland annat större flexibilitet kring vilka havsdjup Minestos marina kraftverk kan installeras på.

”Vi fortsätter att stärka och förlänga skyddet av vår immateriella egendom och det industriella värdet kopplat till Minestos teknologi. Vår IP-strategi är lika enkel som den är effektiv: vi förlänger systematiskt skyddet av kärntekniken genom att omge grundpatentet med kompletterande patent relaterade till stödjande delsystem och processer för operativt utförande till havs. Genom detta skapar vi betydande kommersiellt värde för Minesto och dess aktieägare”, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Beviljandet av det nya patentet innebär att patentskyddet kring Minestos unika Deep Green-teknologi nu består av elva patentfamiljer. Totalt har Minesto nu 92 beviljade patent, vilket gör bolagets patentportfölj till en av de starkaste – om inte den starkaste – i branschen..