Powerbox expanderar sin R&D i Sverige

Bild: Powerbox

Powerbox, ett av Europas största strömförsörjningsföretag och sedan mer än fyra decennier en ledare i optimerade strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, expanderar sin R&D avdelning och flyttar sitt huvudkontor och sin verksamhetsledning till Stockholm.

Powerbox (PRBX) har sedan 1974 utvecklat och producerat strömförsörjningslösningar för krävande och komplexa applikationer. Det är en verksamhet där mycket hög nivå på teknik och teknologi är ett absolut villkor för att kunna leverera världsklass i prestanda, säkerhet, tillförlitlighet och energieffektivitet.

PRBX startades i Gnesta och har, trots en omfattande eldsvåda som i september 2018 ödelade en stor del av företagets anläggning där, fortsatt att skapa innovationer inom strömförsörjning för industri, medicin, transport och försvar.

Med nya teknologier som Wide Band Gap (WBG) halvledare och migrationen för switching teknologi inom strömförsörjning från analog till digital styrning utökar PRBX sin R&D avdelning och rekryterar fler kraftingenjörer.

 

bild
Bild: powerbox

Samtidigt har man, för att ge sina kunder kortast möjliga Time-To-Market, arbetat med arbetsflödesoptimering i organisationen. Arbetet baseras på en öppen ”wall-free” miljö med kortade kommunikationsvägar, förenklade processer och anpassade lokaler.

Med stor respekt för alla våra medarbetare, partners och leverantörer i Gnesta har PRBX ledning undersökt alla möjliga alternativ för lokalisering av företagets huvudkontor och verksamhet. Efter mer än ett år med grundliga studier av olika alternativ är slutsatsen att en flytt av PRBX till Stockholmsområdet är den bästa lösningen.

Information till medarbetare och berörda arbetstagarorganisationer har utförts i enlighet med Svensk lag. PRBX ledningsgrupp ger stöd till alla berörda medarbetare som nu flyttar sin arbetsplats.

Kontrakt med fastighetsägaren för de nya lokalerna i Västberga, vid den sydvästra utfarten från Stockholm, är undertecknat och iordningställande av lokalerna har inletts.

Officiellt datum för flytten av PRBX huvudkontor är ännu inte tillgängligt och kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.