Grönare överlåter sina elhandelskunder till Skellefteå Kraft

Grönare överlåter sina elhandelskunder till Skellefteå Kraft.

Grönare, ett elhandelsbolag som säljer förnybar energi från Norden till sina kunder, har beslutat att upphöra med sin elhandelsverksamhet och överlåter sina elhandelskunder till Skellefteå Kraft.

Under sommaren 2020 tog Skellefteå Kraft över estniska Enefits svenska elhandelskunder, och genom övertagandet av Grönares kunder fortsätter företaget att växa inom elhandel.

- Genom denna fortsatta expansion bidrar både vi och våra kunder allt mer till omställningen till ett förnybart energisystem och tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef marknad på Skellefteå Kraft.

Kundernas övergång från Grönare till Skellefteå Kraft sker den 1 april 2021.

- Vi vill tacka våra kunder för det förtroende de har visat oss och vi känner oss trygga med att de kommer att trivas minst lika bra med Skellefteå Kraft som leverantör. Det känns också bra att våra kunder även i fortsättningen tar del av det förnybara energisystemet, säger David Nordlöf, produktchef på Grönare.