Framtidens energiutmaningar ska lösas i nytt stort dansk-svenskt partnerskap

Illustration för Östra Ramlösa i Helsingborg.
  •  

Ett brett samarbete initieras nu för att skapa en Innovationshubb som ska bana väg för den dansk-svenska regionens världsledande roll inom grön omställning, hållbar tillväxt och minskade CO2-utsläpp. Tolv partners kommer att skapa möjligheter att utveckla, testa och implementera nya intelligenta energilösningar tvärs över sundet.

Initiativet heter ”Innovationshubb för intelligenta och flexibla energilösningar i Greater Copenhagen”. Innovationshubben är det första initiativet från den politiska chartern ”Greater Copenhagen Green”.

- I Greater Copenhagen-regionen finns flera mycket framgångsrika exempel på innovations- och utvecklingssamarbete. Genom att binda ihop Living Labs samt koppla ihop och förstärka den regionala innovationsförmågan kan Greater Copenhagen bli internationellt ledande på klimatomställning och samtidigt skapa grön tillväxt. Innovationshubben kommer att främja samarbete mellan företag, entreprenörer, offentliga institutioner, kluster och energileverantörer, säger Peter Danielsson (M), svensk talesperson för Greater Copenhagen Green samt kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

De Living Labs som ska samverka är:

  • Bornholm Energy Lab (Danmark)
  • Det urbana Simris (Sverige)
  • EnergyLab Nordhavn (Danmark)
  • Hyllie (Sverige)
  • PowerLabDK (Danmark)
  • Renewable Energy Lolland (Danmark)
  • Sege Park (Sverige)
  • Östra Ramlösa i Helsingborg (Sverige)

- Vi har stora möjligheter att utveckla framtidens smarta och hållbara energilösningar för användning både lokalt och globalt. Vi kan göra detta genom att använda varandras expertis och tekniska kompetenser i ett tvärgående dansk-svenskt samarbete i Greater Copenhagen,säger Heino Knudsen, dansk talesperson för Greater Copenhagen Green, samt regionstyrelsens ordförande i Region Sjælland.

- DTU befinner sig forskningsmässigt i fronten inom hållbar energi och digitalisering, och vi är redan involverade i många danska living labs. Vi är också glada över att via den nya innovationshubben kunna sätta hele Greater Copenhagen på världskartan som ledande inom intelligenta energilösningar, säger Marianne Thellersen, koncerndirektör, DTU.

Den nya innovationshubben utgörs initialt av ovanstående Living Labs, samt det samarbete som de tolv partnerna i Sverige och Danmark etablerar.

Initiativtagare från Danmarks Tekniska Universitet (DTU) kommer, tillsammans med de deltagande Living Labs och partnerna, att forma samarbetet och etablera det nödvändiga ramverketför att kunna hitta nya lösningar inom energi och digitalisering.

De tolv partnerna som står bakom initiativet är:

· Bornholms Energi og Forsyning (BEOF)
· E.ON Sverige
· Energy Cluster Denmark
· EnergyLab Nordhavn
· Gate 21
· Greater Copenhagen
· Helsingborgs stad
· Ren Energi Lolland (REEL)
· Malmö stad
· PowerLabDK
· Sustainable Business Hub
· Öresundskraft

Fakta: Innovationshubben kommer att göra skillnad på följande områden

Innovativa energilösningar, som kan bidra till att kombinera hållbar energiförsörjning med minskad energiförbrukning i till exempel sjukhus, skolor och detaljhandel och inom transportsektorn.
Flexibel energiförbrukning för att undvika användandet av fossila bränslen till spetsproduktion vid hög belastning i systemet. Det intelligenta energisystemet måste utformas systematiskt genom effektiv energihantering och begränsning av byggnadernas energibehov för klimat, ventilation och värme, samt integration av laddningsstationer med mera.
Utveckling av ett energisystem, som i högre grad engagerar medborgarna i energieffektiva och hållbara energilösningar, bland annat genom nya digitala system med syfte att skapa flexibilitet i både försörjning och användning av energi.”
Proaktivt datautbyte mellan länderna.
Utveckling av ett gemensamt offentligt krav på gröna upphandlingar av energidesign och energilösningar.