Världsutställningen Expo 2020 - Nilar officiell leverantör av batterier till den svenska paviljongen

Pressbild: Dubai

Nilar blir den officiella batterileverantören till Sveriges paviljong under Expo 2020 i Dubai. På grund av pandemin har öppningen av denna världsutställning senarelagts till oktober 2021 i Dubai. Nilar kommer att visa upp ett energilagringssystem installerat i Sveriges paviljong, som kommer att vara placerat i området hållbarhet. Expo 2020 blir den enskilt största investeringen i export och investeringsfrämjande för den svenska regeringen.

Den svenska paviljongen, kallad ”The Forest”, bygger på idén om att utveckla smarta städer inom de skandinaviska skogarna och symboliserar synergin i en biocirkulär ekonomi. Strukturerna i skogslandskapet kommer att visa hur teknologier kan samspela genom innovativ life science och smarta städer.

 

bild

 

Den svenska paviljongen kommer täckas av 500 kvadratmeter solceller (BIPV) inbäddade i takkonstruktionen och även 500 kvadratmeter av väggkonstruktionen, allt med teknik som finns tillgänglig från Soltech Energy AB. Ferroamps EnergyHub kommer att användas för att hantera och leverera energin från solinstallationerna för att driva den svenska paviljongen. Energiförbrukningen kommer också att minskas med hjälp av en energilagringsinstallation med avancerade Nilar Hydrid® batterier. Marcus Wigren, VD för Nilar, kommenterar ”Samarbetet med Ferroamp och Soltech hjälper oss att lyfta fram den samarbetsanda vi har anammat inom Sverige. Genom att vara en viktig del av den svenska paviljongen i hållbarhetssektionen hoppas vi kunna gestalta temat för Expo 2020.”

 

bild
Marcus Wigren, VD för Nilar

 

Det är en ära för Nilar att vara en av de teknologier som representerar svensk expertis på detta globala evenemang. Nilar är stolta över att kunna visa upp Nilar Hydrid® teknologin med modulär och bipolär konstruktion som en miljömedveten och tillförlitlig lösning med betydande säkerhetsfördelar. De sofistikerade övervaknings- och styrsystemen säkerställer säker och pålitlig drift samt sömlös integration i större lösningar. Nilars batterier anammar den cirkulära ekonomins filosofi som ett centralt tema i all design och innovation och är idealiska för att lagra sol- och vindkraft för laddning av elfordon och för användning i privata hushåll, kommersiella fastigheter och industrianläggningar. 

Världsutställningen är en av de största och långvariga globala händelserna genom tiderna. Sedan 1851 arrangeras utställningen vart femte år och består av en serie med utställningar och evenemang som äger rum under en sexmånadersperiod där deltagarna tillsammans kan uppleva, utforska och samarbeta för att skapa nya innovationer kopplat till ett gemensamt tema. Expo 2020 syftar till att inspirera genom att visa upp globala samarbeten och innovationer genom temat Connecting Minds, Creating the Future. Efter att ursprungligen vara planerat att starta i oktober 2020 har evenemanget flyttats fram och kommer istället starta den 1 oktober 2021 och kommer pågå till och med den 31 mars 2022. Utställningen har tre huvudområden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Den svenska paviljongen kommer att vara placerad inom området hållbarhet