Ei - om elmarknaden vecka 8 2021

Bild: Shane Rounce/Unsplash

Fortsatt låga spot- och systempris och en temperatur över det normala.

Systempriset minskade med 26 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 24 procent medan de minskade med 29 respektive 24 procent i elområde SE3 och SE4.

Medeltemperaturen under veckan låg på 5,1 grader, vilket är flera grader över det normala. Nederbörden var något högre än medelvärdet för veckan. Magasinfyllnadsgraden i Sverige minskade med 3,8 procentenheter och i Norden minskade den med 3,5 procentenheter.

Veckomedel i tillgänglighet för svensk kärnkraft var 99 procent, vilket var en minskning med 0,4 procent i jämförelse med föregående vecka.

Källa: Energimarknadsinspektionen