Ei - om elmarknaden vecka 7 2021

Bild: PixaBay

Lägre spot- och systempris.

Systempriset minskade med 22 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 minskade med 15 procent, även elområde SE3 och SE4 upplevde fallande spotpriser på 29 respektive 28 procent.

Priset på utsläppsrätter sjönk med 2,1 procent i jämförelse med föregående vecka. Terminspriserna för kvartals- och årskontrakten minskade med 12,4 respektive 0,5 procent medan månadskontrakten minskade med 14,1 procent.

Medeltemperaturen den gångna veckan var 2,1 grader högre än den normala temperaturen och även nederbörden låg en bit över.

Källa: Energimarknadsinspektionen