Kraftöverföringsteknik levereras av Hitachi ABB Power Grids till Kina

Foto: Hitachi ABB Power Grids

Länken kommer att transportera stora mängder kraft från väst till den växande ekonomin i öst och ge ren el till sex miljoner människor.

Hitachi ABB Power Grids meddelade idag att de kommer att tillhandahålla avancerade tekniklösningar till State Grid Corporation of China (SGCC)  för ett av Kinas viktigaste projekt för överföring av ren el från väst till öst: Baihetan Jiangsu överföringslänk för ultrahögspänd likström (UHVDC). 

Baihetans vattenkraftsprojekt kommer att vara det näst största i världen och bidrar till Kinas mål att bli koldioxidneutralt år 2060 genom att leverera ren el motsvarande det som genereras genom att bränna nästan 20 miljoner ton kol per år. 

UHVDC-länken Baihetan-Jiangsu kommer överföra upp till 8 gigawatt el drygt 2000 kilometer till Jiangsu-provinsen, som har en växande befolkning på 80 miljoner och är Kinas näst största provinsekonomi. 

"Vi är hedrade över att bli utvalda för att hjälpa SGCC att uppnå Kinas mål att driva ekonomin och förbättra människors välbefinnande med ren utsläppsfri el ", säger Claudio Facchin, vd för Hitachi ABB Power Grids globalt. "Detta är ett utmärkt exempel på hur vår banbrytande teknik och samarbetet med SGCC möjliggör uppbyggnaden av ett hållbart energilandskap." 

SGCC, världens största kraftföretag, tilldelade 2020 Hitachi ABB Power Grids en liknande order på tre UHVDC-länkar i Kina. SGCC och Hitachi ABB Power Grids har i cirka 30 år arbetat nära tillsammans i de flesta av Kinas HVDC- och UHVDC-projekt. 

Länken är världens första hybrida UHVDC-system av sitt slag. Den använder en kombination av UHVDC Classic - nyckeln för att överföra stora mängder el över mycket långa sträckor med låga energiförluster - och HVDC med spänningsstyva omriktare (VSC), som stabiliserar AC-nätet vid den mottagande änden av länken. Hitachi ABB Power Grids har tidigare levererat hybrid HVDC på 500 kV-nivå, men det har aldrig implementerats vid 800 kV på detta sätt. 

Beställningarna inkluderar klassiska UHVDC-ventiler, vägg-genomföringar, strömriktartransformatorer, DC-brytare, luftisolerade högspänningsbrytare för att förbättra säkerheten, tillförlitligheten och effektiviteten i kraftnätet.