Energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen - läget februari 2021

Bild: Michael Weidner/Unsplash

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen med spotpriser för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om Energimyndighetens uppdrag att ta fram en vätgasstrategi samt förslag till nya villkor för lagring och eldning av avfall.

Nu redovisar vi återigen marknadspriser på biodrivmedel.

 

Rapporten i sin helhet hittar du HÄR!