Europaparlamentet försöker stoppa Nord Stream 2-projektet

Mottagningsstationen för rörledningskontroll (PIG) för Nord Stream 2-rörledning i norra Tyskland har varit i drift sedan slutet av 2019. Alla nödvändiga förberedelser för idrifttagning har slutförts. Foto: Nord Stream 2 AG-projektet

Med en ny resolution uppmanar parlamentariker EU-länderna att sanktionera den rysk-tyska gasledningen. Det är andra gången på kort tid som parlamentet försöker sakta ner projektet.

Gasledningen Nord Stream 1, som går genom Östersjön från Viborg i Ryssland till Lubmin i Tyskland, togs i drift mellan 2011 och 2012.

Båda gasledningarnas anhängare hänvisar till att redan idag kan det ryska statliga företaget Gazprom transportera 55 miljarder kubikmeter gas om året. Om Nord Stream 2 blir verklighet kan den kapaciteten fördubblas.

 När Nord Stream 2 AG enligt projektets eget schema var tvungen att återuppta VVS-arbetet nyligen utanför Bornholm återstod 69,2 kilometer respektive 49,6 kilometer av ledningen att bygga.  Hittills har projektföretaget inte velat bekräfta huruvida arbetet med rörledningen har börjat.

 - Det måste få konsekvenser för Ryssland att oppositionsledaren Alexei Navalny har fängslats, säger flera Europapolitiker, enligt Reuter. Därför antogs en ny resolution av Europaparlamentet.

 I resolutionen föreslås att medlemsstaterna ska sanktionera gasprojektet Nord Stream 2. Av den planerade rörledningen mellan Ryssland och Tyskland återstår knappt 100 kilometer att bygga utanför Bornholm. Europaparlamentets sanktionsresolution antogs på torsdagen med 581 röster mot 50.

 Förslaget till EU:s nya gasriktlinje föreskriver bland annat att det måste vara olika företag som äger ledningarna och som säljer gasen. I dag är det ett och samma, ryska Gazprom.

 Lagförslaget måste fortfarande godkännas av EU-parlamentet, där det finns ett utbrett motstånd. Innan det är klart vill Nord Stream 2 inte kommentera vilka eventuella följder det kan få.