St1 och Midroc Rodoverken i samarbete kring byggnationen av ett nytt bioraffinaderi i Göteborg

Foto: Bilfinger

Det nordiska energibolaget St1 bygger ett nytt bioraffinaderi i Göteborg och samverkar med Midroc Rodoverken, en internationell leverantör av lagringslösningar för hållbar energi och processmedier.

St1 har ett av världens mest energieffektiva raffinaderier, lokaliserat på Hisingen, Göteborg. Det nya bioraffinaderiet ska tas i drift 2022 och ha en årlig produktion på 200 000 ton förnybara bränslen

För cisternanläggningen har St1 valt Midroc Rodoverken som partner och huvudleverantör. Affären handlar om att bygga åtta cisterner för förnybar energi. De största cisternerna mäter 26 meter i diameter och är 21 meter höga samt tillverkas i olika material för ändamålet. Midroc Rodoverken ansvarar för design, fabricering, montage, ytbehandling och isolering.

Arbetet med design av cisternerna påbörjades under våren 2020, och i november inleddes också montagearbetet som ni kan läsa mer om på St1s site. Cisternparken beräknas vara klar under sommaren 2021.