Permanent avstängning av Ringhals 1

Ringhals 1. Bild: Wikipedia

Strålsäkerhetsmyndigheten har mottagit en anmälan från Ringhals AB att reaktor 1 är slutligt avställd från och med den 31 december 2020.

– Anmälan innebär att Ringhals reaktor 1 är permanent avstängd, vilket enligt bestämmelserna i kärntekniklagen innebär att reaktorn inte får tas i drift igen, säger chefsjurist Ulf Yngvesson på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Reaktor 1 övergår nu till avställningsdrift och därefter servicedrift.