Assemblin förvärvar Åby Eltjänst AB

På bilden fr v: Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El, Mårten Klint, vd för Åby Eltjänst, Daniel Klerdal, strategichef Assemblin El.

Assemblin El stärker sin position i Östergötland genom förvärv av installations- och serviceleverantören Åby Eltjänst med en omsättning på 55 MSEK och cirka 30 medarbetare.

Åby Eltjänst, som grundades 1975, är ett renodlat elteknikföretag som erbjuder företag och offentliga verksamheter installation och service inom el, data och tele. Kunderna är allt från industrier och fastighetsägare till butiker och skolor. De har en stark lokalförankring i Norrköpingsområdet och arbetar utifrån idén att nära och långsiktiga kundsamarbeten skapar ömsesidig framgång.

– Åby Eltjänst grundades 1975 och har sedan dess utvecklats till ett stabilt elteknikföretag på orten. Vi är ett mycket kundfokuserat bolag och är stolta över det förtroendekapital vi har arbetat upp på marknaden under åren. Nu är vi redo för att ta bolaget till nästa nivå och efter att ha fört diskussioner med Assemblin under en längre tid känner jag mig trygg i att vi får en ägare med rätt inställning som vi kommer att kunna utvecklas tillsammans med, säger Mårten Klint, vd och huvudägare i Åby Eltjänst.

Tjänster som erbjuds är främst kraft och belysning, industriinstallationer, ställverk, elservice, datanät, fiber, passagesystem, larm, solcellsanläggningar, periodiska kontroller samt energiutredningar.

– Vi är mycket glada över att kunna förvärva Åby Eltjänst, som är ett bolag med hög kompetens och gott rykte. Assemblins nuvarande elverksamhet i Norrköping och Åby Eltjänst jobbar mot olika kundgrupper och kompletterar varandra bra, och blir tillsammans en stark aktör i Norrköpingsområdet, säger Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El.