Finlands Strålsäkerhetscentral beviljade uppfartstillstånd för Olkiluotos kärnkraftverk

Finlands Strålsäkerhetscentral fortsätter att övervaka kärnkraftverket i Olkiluoto. Foto: VTO

Strålsäkerhetscentralen har beviljat enhet två i Olkiluoto uppfartstillstånd på nytt. Verksamheten i kärnkraftverket stängdes ner förra veckan efter en exceptionell störning.

Det var i torsdags, den 10 december, som enheten stängdes ner automatiskt i samband med en störning. Störningen utlöste en förhöjd strålningsnivå.

Nu har orsaken till strålningsstoppet klarnat. För varmt vatten hamnade i filtren i reaktorns rengöringssystem, vilket ledde till att material från filtren lossade och materialet blev radioaktivt när det passerade genom reaktorn.

Industrins kraft har undersökt orsakerna till händelsen och utfört de inspektioner och underhållsarbeten som krävs. Genom det här har man konstaterat att de säkerhetskritiska utrustningarna och systemen fungerar.

Strålsäkerhetscentralen har övervakat arbetet på anläggningsområdet och granskat de rapporter som lämnats in. Enligt centralens bedömningar har Industrins kraft utfört grundliga utredningar och inspektioner för att säkerställa säkerheten.

Därmed kan man starta upp enhet två på nytt.

Strålsäkerhetscentralen i Finland kommer även efter starttillståndet att övervaka de tester som utförs på anläggningsplatsen.