Globala energimarknaderna – v. 49, 2020

Bild: PXhere

De senaste veckornas utveckling på vaccinfronten och det faktum att vi rör oss mot kallare tider har generellt varit stöttande för de globala energipriserna.

Oljepriset har stigit relativt kraftigt i förhoppning om att ett vaccin snart kommer vara tillgängligt och ta efterfrågan tillbaka mot nivåer pre covid-19. I sin senaste Oil Market Report från november beräknade dock det internationella energiorganet IEA att vaccinet kommer få en kännbar effekt på efterfrågan först H2 2021.

I dagarna avvaktar marknaden besked från OPEC+ huruvida man kommer gå vidare med den produktionsökning från 1 januari 2021 som är planerad sedan tidigare, eller om man kommer skjuta den på framtiden.

På den nordvästeuropeiska gasmarknaden har priserna sedan förra marknadsbrevet stärkts. TTF M+1 stängde på måndagen den 30 november på EUR15,138 per MWh. De europeiska lagren var den 27 november till 89 procent fyllda vilket är en minskning med 4 procentenheter sedan förra marknadsbrevet.

Det europeiska kolpriset och priserna på utsläppsrätter har ökat den senaste tvåveckorsperioden som en konsekvens av ökad efterfrågan i takt med kallare väder.