​​​​Globala energimarknaderna – v. 47, 2020

Foto: PXhere

Beskedet om att ett vaccin mot covid-19 kan lanseras redan innan årsskiftet har generellt stärkt energimarknaderna och stöttat priserna. I det kortare perspektivet är dock läget på den globala oljemarknaden oförändringar, bristande efterfrågan och höga globala lager kommer fortsatt att utgöra ett pristak för oljepriserna och IEA bedömer att effekten av ett vaccin på efterfrågan kommer påverka priserna först under andra halvan av 2021.

På den nordvästeuropeiska gasmarknaden har priserna stärkts något sedan förra marknadsbrevet och TTF M+1 stängde på ICE den 13 november på EUR14,239 per MWh. Det europeiska kolpriset har den senaste tvåveckorsperioden hållit sig stabilt omkring USD51,50 per ton. I slutet av förra veckan steg priserna något ytterligare. Utsläppsrättspriset har däremot ökat något och handlats för i genomsnitt EUR25,50 per ton.

bild

Källa: Energimyndigheten