Eco Wave Power gör genomförbarhetsstudie i Vietnam

Foto: Eco Wave Power

Vågenergiutvecklaren Eco Wave Power (kortnamn: ECOWVE) meddelar idag att man ingått ett MOU med MSMART Future Technology, som grund för utvecklingen av en 50MW vågkraftspark i Vietnam.

Samarbetet mellan parterna ska genomföras i flera faser. I den första fasen kommer Eco Wave Power att utföra en genomförbarhetsstudie på den valda platsen i Vietnam. Studien kommer att inkludera installation av en vågmätningsboj för insamling av data.

När studierna är tillfredsställande avslutade kommer parterna att arbeta för att etablera ett joint venture-företag i Vietnam för utveckling av en 50 MW vågkraftspark.

"Vi ser fram emot att demonstrera vår lösning tillsammans med MSMART Future Technology Company i Vietnam, som kommer att stödja Vietnams plan att öka dess förnybara energikällor, samtidigt som växthusgasutsläppen ska minska med 8% till 2030", säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power.

”Partnerskapet med Eco Wave Power påskyndar vår strategi att utöka MSMART Future Technologys portfölj med vågenergi. Tillsammans med Eco Wave Power är vi engagerade i att introducera innovativ vågenergi på den vietnamesiska marknaden”, säger Nguyen Quang Vinh, VD för MSMART Future Technology.