Assemblin utför elinstallationer i ICA Fastigheters nybygge i Kungsängen

Foto: Assemblin/Cision

Assemblin utför elinstallationer i ICA Fastigheters nybygge för lager, logistik och kontor i Kungsängen, nordväst om Stockholm. Uppdraget omfattar kraft, belysning samt tele och har ett sammanlagt ordervärde på ca 55 miljoner kronor.

Lagerbyggnaden blir högautomatiserad och robotiserad med anpassning för e-handel. Den omfattar ca 30 000 kvm och kontorsbyggnaden strax intill omfattar ca 5 000 kvm. De nya byggnaderna uppförs i logistikområdet Brunna, som ligger strategiskt nära Europavägarna E18 och E4. I Brunna finns sedan tidigare ett flertal etablerade företag inom service, handel, lager och logistik.

– Utmaningen för oss är främst den korta byggtiden. Vi startade vårt uppdrag i början av maj och i mars 2021 ska projektet avslutas för vår del. Det är mycket som ska falla på plats under den tiden, säger Peter Bertlin, regionchef Assemblin El, Region Öst.

Arbetet utförs av Assemblin El i Västerås och Enköping. Beställare av lagerbyggnaden är Fastica Ornäs AB (ICA Fastigheter) och beställare av kontorsbyggnaden är MVB Öst AB, med slutkund ICA Fastigheter.