EI- om elmarknaden vecka 43 2020

Bild: Pixsels

Mycket nederbörd och sjunkande terminspriser.

Systempriset minskade med 14 procent i jämförelse med föregående vecka. I elområde SE1 och SE2 minskade spotpriserna med 36 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 20 procent och i SE4 minskade det med 26 procent.

Terminspriset på gas ökade under veckan med 7,4 procent. Terminspriserna för års- och kvartalskontrakten minskade med 9,5 respektive 10 procent och priserna för månadskontrakten minskade med 18,7 procent i jämförelse med föregående vecka.

Under veckan som gick låg temperaturen över det normala och nederbörden var betydligt högre än medelvärdet. Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade med 0,3 procentenheter i Sverige och minskade med 1 procentenhet i Norden i jämförelse med föregående vecka.

Källa: Energimarknadsinspektionen