ABB lanserar uppgraderad elmotor

Foto: ABB

Genom att uppgradera och byta ut äldre elmotorer till ABB:s SynRM IE5, med cirka 50 procent lägre energiförluster än en IE2-klassad motor, erhåller användare en mer energieffektiv och hållbar lösning, med högre tillförlitlighet. Det skriver ABB i ett pressmeddelande.

 

ABB:s synkrona reluktansmotor (SynRM) kan möta ökade globala krav på förbättrad energieffektivitet. Dessa motorer uppfyller nu den nya energiklassen IE5 ultra-premium, fastställd av International Electrotechnical Commission (IEC).

 

SynRM IE5 erbjuder upp till 50 procent lägre energiförluster och sänker energiförbrukningen betydligt jämfört med den vanligt förekommande motortypen induktion i IE2-utförande. ABB presenterade SynRM redan 2011. Det har gjorts flera studier som visar på energibesparingar på upp till 25 procent, beroende på användnings- och driftsförhållanden.

 

Energiklass IE5 är möjlig att uppnå tack vare en konstruktion som kombinerar fördelarna med teknik som utnyttjar permanenta magneter med induktionsmotorns enkla och robusta konstruktion och dess servicevänlighet.  En energieffektiv och hållbar produkt bör ge så litet avtryck som möjligtm anser ABB. Därför används inte sällsynta jordartsmetaller som är vanligt förekommande i magneter.

– Klimatförändringar och ett ökat miljömedvetande och vilja att ta ansvar driver på stora förändringar i alla branscher. Med vår ultraeffektiva IE5-motorlösning har vi antagit utmaningen att ta fram motorer som uppfyller den högsta energiklassen. Den här motortypen erbjuder industrin stora möjligheter att minska både energianvändning och livscykelkostnad, säger Stellan Rosenquist, produkt- och marknadschef för lågspänningsmotorer på ABB Motion i Sverige.

 

Ytterligare fördelar med SynRM IE5 ska vara lägre temperatur i lager och lindning, vilket ger ökad driftsäkerhet och livslängd. Motorernas konstruktion bidrar dessutom till lägre ljudnivå vilket skapar bättre arbetsmiljö.

 

SynRM IE5 lämpar sig för användning i en rad olika krävande användningsområden inom industrin.