Illegala vattenkraftverk får fortsätta drivas

Vattenkraftverket på bilden har inget med texten att göra. Foto: Tage Olsin/Wikimedia Commons

Ett antal småskaliga vattenkraftverk i bland annat Skåne och Västra Götaland byggdes olovligen på 1990-talet. På grund av en lucka i den nya lagstiftningen som tillkom den 1 januari 2019 kan dessa vattenkraftverk fortsätta drivas vidare utan krav på tillstånd och villkor för verksamheten.

De smått sensationella uppgifterna skriver tidningen Aktuell Hållbarhet om.

 

I flera fall har myndigheter försökt sätta stopp för de illegala vattenkraftverken, men genom att kraftverksägarna ansökt om att få vara med i den nationella planen för miljövillkor, innan det utsatta slutdatumet den 1 juli 2019, kan vattenkraftverken fortsätta drivas helt utan villkor. I ett fall i Skåne har åklagarmyndigheten då till och med lagt ner förundersökningen om miljöbrott.

I en annan dom från Växjö tingsrätt får ett minikraftverk i Östergötland, som uppfördes 2010 utan tillstånd, fortsätta trots att kraftverket orsakat stora problem för markägaren uppströms.

I sin talan till domstolen skriver lantbrukaren att det trots kraftverksägarens "kvasitillstånd" måste vara möjligt för tillsynsmyndigheten att ingripamed stöd av de allmänna hänsynsreglerna. Enligt domen får minikraftverket nu fortsätta drivas till 2029.

Nya skrivelser i lagstiftningen tillkom för att äldre kraftverken inte ska kunna föreläggas att till exempel skaffa ett nytt miljöbalkstillstånd under tiden de väntar på prövning enligt planen. Men kraftverk som byggts på 1990-talet har ingenting med urminnes hävd att göra, påpekar

Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarnas samorganisation, för Aktuell Hållbarhet.