GE lovar positivt kassaflöde under andra halvåret

Larry Culp, Jr., född 1964, är styrelseordförande och VD för det multinationella konglomeratet General Electric Company sedan den 1 oktober 2018, när han efterträdde John L. Flannery på positionerna. Foto: Wikimedia, kredit: GE

VD Larry Culp lovar ett positivt kassaflöde under andra halvåret, och det är söt musik i aktieägarnas öron.

Det ikoniska industrikonglomeratet General Electric (GE) har lidit mycket under coronakrisen. Mot denna bakgrund steg andelen med 10,7 procent, även om den har fortsatt att sjunka med nästan 40 procent. sedan årsskiftet.

- Jag sitter här idag och känner mig mycket säker på var vi är och vart vi ska, trots alla svårigheter och prövningar som covid-19 verkligen har skapat för oss, sa Larry Culp vid en stor bankkonferens organiserad av Morgan Stanley, enligt Bloomberg News.

VD Culp uppgav att GE "gör goda framsteg" när det gäller att spara 2 miljarder dollar i kostnader. Likviditeten har också förbättrats.

Under andra kvartalet brände GE 2,1 miljarder dollar i kontanter, vilket var bättre än de förväntade sig 3,3 miljarder dollar, men i samband med kvartalsräkenskaperna avstod Larry Culp från att lova positivt kassaflöde för resten av 2020.

- Våra marknader har till stor del stabiliserats men återhämtar sig något långsamt. Vi vill dock inte vänta på marknaderna. Det är därför vi tar de steg vi tar, sa Culp nyligen.