Petrochinas omsättning sjönk med 22 procent under första halvåret

Kinesisk bensinstation. Foto: Wikimedia, kredit: Petrochina

Coronakrisen har kostat en hel del för Petrochina. Detta kinesiska oljeföretag upplevde ett katastrofalt halvår, då efterfrågan och oljepriset sjönk drastiskt.

Under perioden drabbades företaget av en förlust på minus 4 miljarder euro mot en vinst på 3,4 miljarder euro under samma period förra året, skriver Bloomberg News.

Företagets omsättning under första halvåret sjönk med 22 procent. till 929 miljarder yuan. Petrochina tillskriver nedgången till lägre försäljning av olja och gas samt lägre försäljningspriser för dessa.

Enligt Bloomberg News förväntar sig oljegiganten att det kommer att råda överskott av olja på den globala oljemarknaden under andra halvåret 2020.

Dessutom beräknar företaget att det fortfarande råder osäkerhet i vilken utsträckning de globala oljepriserna kommer att gå upp igen.

Detta är första gången Petrochina presenterar en negativ halvårsrapport sedan 2016.