Gävle Energi installerar en ny teknik för rökgaskondensatrening

Johannes kraftvärmeverk. Bild: Gävle Energi

Gävle Energi installerar en ny teknik för rökgaskondensatrening som kommer att minska vattenförbrukningen på kraftvärmeverket Johannes med cirka 55 000 m³ vatten varje år. Det är ungefär lika mycket som hela Gävle stad förbrukar på tre dagar. Vi möter upp driftchef Lucas Hammarbäck för en rundtur och pratstund om den nya tekniken som installeras för att bland annat minska på vattenförbrukningen.

– Egentligen brukar den här tiden vara lite lugnare, efter att vi stängt av pannan i slutet av maj och sen genomfört alla revisioner, berättar Lucas. Men i och med projektet med den nya rökgaskondensatreningen så är det full aktivitet på verket. För att förstå processen med rökgaskondensatrening börjar vi från början. Hur fungerar egentligen ett kraftvärmeverk?

– Förenklat kan man säga att vi eldar trädbränsle för att koka vatten i en jättestor kastrull. Vattenångan som skapas driver en turbin som producerar el. En tredjedel blir el medan resten blir till varmt vatten till Gävles fjärrvärmenät. Bränslet innehåller även den alltid en viss mängd fukt. Vid förbränning av bränslet så innehåller därför rökgasen en andel vattenånga, förklarar Lucas.

 

bild
Lucas Hammarbäck Bild: Gävle Energi

– Genom att värmeväxla mot fjärrvärmereturen (det kalla vattnet) kommer vattenångan att kondenseras (alltså när ångan övergår till vätska). Värmeenergin som frigörs vid kondenseringen överförs därmed till fjärrvärmevattnet, som värms upp, fortsätter han. Rökgaskondensering är en process för att maximera energiuttaget från fuktiga träbränslen.

– Tidigare har vi, efter en grundlig reningsprocess, släppt ut vattnet i Gavlebukten. Nu renas det i flera steg och kan återanvändas, berättar Lucas. Kondensatet återanvänds i olika delar av processen, bland annat för att tillverka överhettad ånga i vår panna samt driva turbinen och fylla på fjärrvärmenätet. Idag förbrukar Johannes cirka 85 000 m³ kommunalvatten varje år. I stora delar av Sverige, och i Gävle, har vi sjunkande grundvattennivåer vilket gjorde att det var ett klokt beslut att fatta att installera den nya utrustningen för rökgaskondensatrening.

– Vi räknar med att gå från en förbrukning på 85 000 m³ till runt 20 – 30 000 m³ vatten per år, berättar Lucas.