Energimyndigheten om elmarknaden i juni

Bild Piqsels

Högre elpriser och större skillnad mellan elområden under juni

Medelspotpriset för SE3 ökade med 84 procent under juni månad till 25 öre/kWh jämfört med månaden innan. Orsakerna till det ökade elpriset i juni går bland annat att finna i de överföringsbegränsningar från norr till söder som Svenska Kraftnät behövde införa för att upprätthålla driftsäkerheten och stabiliteten i kraftsystemet efter låg kärnkraftsproduktion och begränsad överföringskapacitet från Norge. Skillnaden mellan SE1 och SE4 blev 15 öre/kWh som ett månadsmedelvärde under juni.

Över normala nivåer i vattenmagasinen

Tillrinningen i Sverige och Norge har hittills i år varit större än normalt och vårfloden fyller fortfarande på magasinen. I Sverige var magasinsnivån 72 procent under vecka 26, vilket är 5 procentenhet över medelnivån. I Norge var fyllningsgraden 73 procent och 6 procentenheter över medianvärdet.

Fortfarande rekordstor nettoexport under året

I genomsnitt har drygt 2,3 TWh el producerats under veckorna 23–26. Elanvändningen var i genomsnitt knappt 2,1 TWh/vecka vilket gav en nettoexport på 0,28 TWh/vecka. Nettoexporten för de 4 senaste veckorna är en tredjedel av vad den var för ett år sedan men årets nettoexport är fortfarande 6 procent högre än under samma period 2019. Senast Sverige nettoimporterat el på veckobasis var vecka 35 år 2018.