Alfa Laval får order på marint pumpsystem till offshore i Kina

Foto: Max pixel

Alfa Laval har tagit en order för leverans av Framo pumpsystem till ett FPSO-fartyg (Floating Production, Storage and Offloading), som ska byggas i Kina. Ordern har ett värde på cirka 130 miljoner kronor. Den bokades sent i juni inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen. Leverans beräknas ske under 2021.

Ordern omfattar marina pumpsystem för flera tillämpningsområden, såsom lossning av råolja samt hantering av slopolja och barlastvatten.