Ei - Om elmarknaden vecka 26 2020

Foto: pixabay

Kraftig ökning av spotpriser i elområde SE3 och SE4. Systempriset minskade med 8 procent i jämförelse med föregående vecka.

I elområde SE1 och SE2 ökade spotpriserna med 6 procent. I elområde SE3 ökade spotpriset med 119 procent och i SE4 ökade det med 111 procent, där det högsta timpriset i dessa elområden under veckan hamnade på 200 EUR/MWh.

Terminspriserna för månads- och kvartalskontrakten minskade under veckan med 11,4 procent respektive 10,2 procent. Däremot ökade terminspriset för årskontrakten 2021 med 4,8 procent.

Under veckan som gick var det fortsatt varmare än normalt och nederbörden var lägre än normalt.Den ingående magasinfyllnadsgraden ökade i Norden och Sverige med 9,1 procentenheter respektive 9,3 procentenheter jämfört med tidigare vecka.