Nu kommer solceller med grafenelektroder

Foto: The Hong Kong Polytechnic University

Forskare vid Hong Kongs polytekniska universitet har för första gången utvecklat semitransparenta solceller av perovskit (ett mineral bestående av kalciumtitanoxid) med grafen som elektrod. Med metoden skulle man med enkel processteknik kunna producera högeffektiva solceller till låg kostnad, hävdar forskarna som förbättrat prestandan hos solcellerna i flera steg.

För det första har grafens konduktivitet dramatiskt förbättrats genom att man strukit på ett tunt skikt av ledande polymerer under lamineringsprocessen av grafen och perovskitskiktet. Dessutom har flerskiktsgrafen använts som elektrod för ytterligare förbättra prestandan. Prestandan har sedan ytterligare optimerats genom att förbättra kontakten mellan de översta grafenelektroderna och hål-transportskiktet i perovskitfilmen. Tack vare grafens goda mekaniska flexibilitet och de relativt enkla förberedelserna av de olika beståndsdelarna kan innovationen öppna för massproduktion av de semitransparenta perovskitsolcellerna.

Semitransparenta solceller kan också med fördel användas i byggnader, i exempelvis fönsterglas.