Luften ska bli renare i indiska städer

Det är inte bara utsläppen från fabriker och bilar som pestar luften i Indien. Längs Indiens heliga floder stiger rök upp från tiotusentals eldar där de döda börjar sin resa mot återfödelsen. Foto: Creative Commoms, Simon

Enligt en rapport från WHO kommer Indiens utsläpp av växthusgaser att stiga från ungefär 1,2 miljarder ton idag till mellan 4 och 7 miljarder ton år 2030. Idag står Indien för runt fem procent av världens koldioxidutsläpp, men Kina, USA och Ryssland ligger högre upp på listan. 

Den indiska regering meddelade nyligen att landet kommer att utarbeta en plan för att minska luftföroreningarna i landets 102 mest förorenade städer. Enligt miljöminister Harsh Vardhan är målet att minska de farligaste partiklarna i luften med 20–30 procent till 2024.

Med nära 1,3 miljarder invånare och snabb industriell tillväxt i landet har luftkvaliteten på många håll blivit katastrofal. Huvudstaden New Delhi och 13 andra indiska städer finns på FN:s lista över världens 15 mest förorenade.

Regeringen säger sig nu ha avsatt motsvarande 378 miljoner kronor för planen där utsläppen från industrier, trafiken, bränningen av restprodukter och från byggsektorn är i skottgluggen.

Men inga uppgifter finns om hur det mer exakt ska gå till. Miljögrupper välkomnar planen men ifrågasätter om planen är tillräckligt effektiv.

AFP