Ledare; En bransch med lyskraft

Foto Caveron Sverige

Av; John Hardwick

 Solelbranschen är en bransch i medgång och med ett stigande självförtroende. I takt med politikernas satsningar mot ett framtida fossilfritt Sverige har intresset för investeringar i solel skjutit i höjden. De glasinfattade solcellerna blänker på allt fler villatak runt om i Sverige. Lager- och logistikbyggnader tillsammans med kontorsfastigheter och industrier installerar solceller på sina stora tak som är som gjorda för att fånga upp solljuset. Flera kommunala energibolag är i färd med att bygga storskaliga solcellsparker på sin mark. Den solbaserade elproduktionen kommer globalt sett mångdubblas de närmaste 20 åren. Det här är en bransch i expansion.

Utöver politikernas vurm och direkta stöd för denna rena, förnybara energikälla och sjunkande priser på kiselsolceller genom massproduktion, är det den tekniska utvecklingen som drivit på ökningen av investeringarna i solenergi, särskilt globalt men nu även i Sverige. Verkningsgrader på idag runt 20 procent för vanliga kiselsolceller öppnar upp för allt fler att ta steget att bli solelsproducenter. Men det slutar inte här, genombrott inom forskarvärlden för så kallade perovskit-solceller har inneburit att dessa snabbt seglat upp som ett billigt alternativ till kisel och har nått verkningsgrader på upp till 23 procent med chans till ytterligare ökningar. Här satsas det nu på att skapa blyfria perovskit-material bland annat på Linköpings universitet, vilket är viktigt ur miljösynpunkt. De kolbaserade organiska solcellerna står också inför kommande genombrott. Dessa kan tillverkas lätta, böjbara och i olika färger, vilket skulle göra dem lämpliga som integrerade i byggprocessen när de skall placeras på fastigheter. Här rapporteras nu verkningsgrader på över 17 procent och man närmar sig en kommersialisering. Forskare tror att man kan nå verkningsgrader på 20 procent genom att stapla två lager med olika organiska halvledare ovanpå varandra och då kunna absorbera solljus med olika våglängder i en tandemcell, något av en solcell med turbo alltså.

Samtidigt öppnas helt nya möjligheter att organisera individens eller hushållets elsituation. Det är den revolutionerande blockkedjetekniken, som man tidigare trodde bara handlade om bitcoin, men som nu kan realiseras inom solenergin. Enkelt uttryckt så betyder det att grannar kan börja sälja el till varandra helt på egen hand.

 

John Hardwick