Ökat tryck mot tyska kolkommissionen

Tyskt kolkraftverk i Buchschaus. Foto: Wikimedia, kredit: Brunswyk

En ny tysk regeringsrapport, som beskriver Tysklands misslyckade försök att minska utsläppen ökar trycket på landets kolkommission att bli överens om en snabb plan för utfasning av befintliga kolkraftverk.

Arbetet i landets kolkommission går därmed in i en kritisk fas när det gäller globalt klimatskydd, eftersom kol- kommissionens medlemmar har uppdrag att presentera ett konkret förslag om hur Tyskland ska kunna bli av med en energiproduktion, som baseras på ett särskilt klimatskadligt bränsle.

 Samtidigt har ett internationellt partnerskap av klimatforskningsorganisationer och icke-statliga organisationer gett Tysklands klimatpolitik ett ytterst blandat betyg.

Tyskland kommer sannolikt att missa landets självinförda utsläppsminskningsmål för år 2010 enligt ett utkast till regeringens klimatskyddsrapport, som läcktes ut till pressen och kan ses på Clean Energy Wires hemsida.

Tyska Miljöministeriets rapport kommer att publiceras i början av december.

- Aktuella trender pekar på en utsläppsminskning på endast 32 procent mellan 2020 och ursprungliga beräkningsåret 1990, vilket står i motsats till det officiella minskningsmålet på 40 procent, konstaterar rapporten.

Utkastet till ett färskt betänkande betonar att den så kallade kolkommissionen är skyldig att föreslå nya åtgärder för att ”minska smärtan så snabbt som möjligt".

Världens fjärde största ekonomi har gjort klimatskydd till en av prioriteringarna i så kallade Energiewende, ett dubbelskifte från fossila bränslen och kärnkraft till ett förnyelsebaserat energisystem.

Tysklands växthusgasutsläpp har legat stabilt på hög nivå under de senaste åren, men landet uppnådde den största utsläppsminskningen i år sedan finanskrisen 2008. Eftersom årets minskning delvis orsakades av ovanligt varmt väder, ville experterna inte tala om en klar tendens eller varaktig trend.