Genombrott för uppladdningsbara litiumluftbatterier

Foto: Pexels

Kemister har löst två av de störst problem som omger litiumluftbatterier och skapat ett fungerande batteri med nästan hundraprocentig coulombisk effektivitet.

Den höga teoretiska energitätheten hos litiumluftbatterier, eller litiumsyrebatterier som de också kallas, och deras förhållandevis låga vikt har gjort dem eftersträvade bland forskarna. Däremot har problem med batteriernas kemi och stabilitet länge förhindrat dem från att vara mer än en akademisk kuriositet.

Två av de största problemen har att göra med att den superoxid och den litiumperoxid som bildas i ett batteri av det här slaget reagerar med den porösa kolkatoden, vilket bryter ner batteriet inifrån, samtidigt som superoxiden förbrukar den organiska elektrolyten, vilket kraftigt begränsar batteriets livslängd.

Linda Nazar vid University of Waterloo i Kanada och hennes kemistkollegor bytte därför ut den organiska elektrolyten mot ett inorganiskt smält salt och kolkatoden mot en bifunktionell metalloxidkatalysator. Genom att använda batteriet vid 150 grader Celsius upptäckte de sedan att den mer stabila produkten litiumoxid bildas istället för litiumperoxid. Detta resulterar i ett mycket reversibelt litiumluftbatteri med en coulombisk effektivitet på nästan 100 procent.

Genom att syre lagras som litiumoxid istället för litiumperoxid får batteriet utöver utmärkta laddningsegenskaper dessutom 50 procent större teoretisk energilagringskapacitet.

- Genom att byta ut elektrolyten och katoden och höja temperaturen visar vi att systemet presterar anmärkningsvärt bra, säger Linda Nazar.