Säkrare komponent till litiumjonbatterier

Elektrolyt av fast polymer till litiumjonbatterier. Foto: University of Akron

Om ett litiumjonbatteri i en elbil eller i ett biomedicinskt hjälpmedel lägger av skulle det kunna få allvarliga konsekvenser och forskare vid University of Akron i USA försöker därför förhindra detta från att ske.

Yu Zhu vid University of Akron i USA utvecklar tillsammans med andra forskare en elektrolyt bestående av en polymer i fast form som genom att ersätta den flytande elektrolyt som idag används i litiumjonbatterier kan förbättra batteriernas säkerhet och prestanda.

Yu Zhu menar att fasta elektrolyter inte kommersialiserats i litiumjonbatterier på grund av nackdelar som låg jonledningsförmåga och hög resistans i gränssnittet mellan elektrolyten och elektroderna. Hans forskningsgrupp har emellertid demonstrerat att en fast elektrolyt i form av en polymer baserad på dubbelsalt uppvisar superjonisk ledningsförmåga vid rumstemperatur och utmärkt elektrokemisk stabilitet med elektrodmaterial i litiumjonbatterier.

- Man har länge funderat på en fast elektrolyt för litiumjonbatterier eftersom de är brandsäkra och har en hög mekanisk styrka som kan avvärja en katastrof orsakad av batterifel. Batterisäkerhet och energitäthet är viktiga frågor när det gäller nya tillämpningar av litiumjonbatterier, som vid användning i elbilar. Om elektrolyten av fast polymer kan utvecklas framgångsrikt skulle batteriets energitäthet kunna fördubblas och säkerhetsproblemen med litiumjonbatterier skulle kunna avlägsnas, säger Yu Zhu.