Parans installerar solel till förskolelokaler i Sydney, Australien

Bild: www.senseselc.com

Parans inleder  första kvartalet 2018 med installation av solljussystemet SP4 i förskolelokaler i Sydney, Australien. Beställare är Senses. 

Förskolans nyrenoverade lokaler är belägna i en befintlig byggnad som är omgiven av höga kontors- och bostadsbyggnader. Leksalarna, där barnen spenderar en stor del av sin dag, har begränsad tillgång till naturligt ljus. Kunden har valt att installera Paransljus för att få in solljus i lokalerna och därmed också uppnå dagsljuskravet. Paransljuset kommer att ledas till andra våningen till rum där barnen lär och leker.

- Det verkligen roligt att kunna erbjuda en lösning som gör att barn kan åtnjuta äkta solljus i den inomhusmiljö de vistas i, med alla de fördelar det innebär för dem, säger Fredrik Johansson, SVP Sales & Marketing på Parans.