Fallfrukt blir till biogas i Karlskoga

Biogasanläggningen i Karlskoga. Foto: Karlskoga Energi & Miljö

 

På Mosseruds återvinningsanläggning finns sedan några veckor tillbaka en container för fallfrukt. Där kan den som har överbliven frukt hemma i trädgården lämna överskottet. Det går sedan vidare till biogasanläggningen där det blir till biogas och biogödsel.

Hittills har 620 kg lämnats in.

- Frukt har mycket bra egenskaper för att rötas och användas i processen för produktion av biogas. Och det material som återstår efter rötningen används som gödsel inom jordbruket. All frukt som lämnas in kommer alltså till nytta på fler än ett sätt, säger Fredrik Dufin, driftchef på biogasanläggningen i Karlskoga.

Biogas kan bland annat användas som drivmedel för fordon. Ett kilo fallfrukt motsvarar en körsträcka på en till två kilometer med en biogasbil.

- Om man bara har små mängder överbliven frukt så går det bra att slänga den i den bruna matavfallspåsen tillsammans med sina övriga matresten. Oavsett hur man gör är det viktigt att det inte kommer med annat material som grenar, kvistar, plast eller annat som ej går att producera biogas av, säger Fredrik.

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av totalt åtta bolag som är hel- eller delägda.

Koncernen Karlskoga Energi & Miljö består av moderbolaget Karlskoga Energi & Miljö AB med de fem helägda dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Kraftvärmeverk AB, VA-bolaget i Karlskoga AB, Karlskoga Stadsnät AB och Karlskoga Vattenkraft AB.

Koncernen har förutom de helägda dotterbolagen även andelar i andra bolag. Renhållningsbolaget i Mellansverige AB ägs till 91 % av Karlskoga Energi & Miljö AB. Övriga 9 % ägs av Storfors kommun.

Biogasbolaget i Mellansverige AB ägs till 50 % av Karlskoga Energi & Miljö AB och övriga 50 % ägs av KumBro AB, vilket är Kumla och Örebro kommuners gemensamma utvecklingsbolag.