Stor regional kraftsamling för fossilfria transporter

Nyttig anläggning. På Frötorps Lantbruk AB i Närkes Kil utanför Örebro rötas grisarnas gödsel och gården är nu självförsörjande på el och levererar dessutom ut på nätet. Foto: BioDrivÖst

Nyligen invigdes BioDriv Öst, den nya stora regionala kraftsamlingen för fossilfria transporter. Invigningen ägde rum i Uppsala. Satsningen samlar redan över 40 aktörer från offentlig sektor, näringsliv och forskning som vill samverka för transportsektorns omställning. 

BioDriv Öst är ett nytt initiativ som samlar aktörer som vill verka för en fossilfri transportsektor i östra Mellansverigeregionen och Stockholms län. Genom en förbättrad samordning av insatser för samtliga förnybara alternativ och samverkan mellan det offentliga, näringsliv och forskning kan takten i omställningen öka. 

Genom att många aktörer exempelvis samverkar och ställer liknande krav på förnybara alternativ i sina upphandlingar blir det lättare för leverantörer att uppfylla kraven och för ny infrastruktur att utvecklas. BioDriv Öst kommer även att bistå med expertkompetens och stötta de aktörer som vill säkra det kanske viktigaste – att det går att tanka och köra på förnybart i vardagen. 

BioDriv Öst samverkar med flera nationella expertorganisationer i sina projekt så Power Circle, Svebio, Vätgas Sverige och 2030-sekretariatet deltog vid invigningen och bidrog med konstruktiva tips kring hållbara transporter. Under förmiddagen genomfördes även en workshop om offentlig upphandling av fossilfria transporter.

BioDriv Öst är ett storregionalt nätverk som ska underlätta och påskynda omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn. Vi ser helheten, och vi vet att alla hållbara alternativ behövs. 
BioDriv Öst samlar aktörer som vill verka för fossilfria transporter i Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Örebro län. 

Källa: BioDrivÖst