Norden vill trycka på när det gäller klimatfrågor

Oslodeklarationen understryker klimatförändringen som en av mänsklighetens största utmaningar. Foto: Wikimedia

De nordiska länderna antog en ny gemensam klimatdeklaration, rapporterade Sveriges Radio Ekot. Norden måste trycka på när andra länder tvekar i klimatpolitiken, enligt Sveriges klimatminister Isabella Lövin (MP).

– Det är stora länder, och stora utsläppsländer, som gärna sätter klackarna i backen och inte vill bli alltför ambitiösa när handlar om klimatfrågan, säger hon till Ekot, och fortsätter:

– Så det nordiska ledarskapet kommer bli väldigt viktigt framöver.

Deklarationen som behandlades på Nordiska ministerrådets möte i Oslo den 2:a maj, innehåller tolv punkter. Bland annat betonas vikten av att fasa ut subventioner för fossila bränslen fast.

Oslodeklarationen understryker klimatförändringen som en av mänsklighetens största utmaningar och ministrarna uttrycker sitt starka stöd för klimatvetenskapen och faktabaserad lagstiftning.

- Det är oerhört viktigt att Norden kliver fram och tar ett tydligt klimatledarskap. Det finns ett stort behov av länder som visar på de oerhörda vinster som finns i omställningen. Genomförandet av Parisavtalet är inte bara en ödesfråga för framtida generationer utan även smart ekonomiskt, säger Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Miljö- och klimatministrarna uttrycker i deklarationen sin beslutsamhet att Parisavtalets parter ska fortsätta arbeta gentemot ett effektivt och kontinuerligt genomförande av Parisavtalet. Till detta hör en stödjande dialog 2018 där alla parter bör överväga att skärpa sina ambitioner för 2020 i linje med gällande forskningsrön. Koldioxidavgifter och utfasning av subventioner till fossila bränslen lyfts fram som viktiga verktyg.

Oslodeklarationen uttrycker särskild oro över att uppvärmningen sker mer än dubbelt så fort i Arktis som i världen i övrigt. Med krympande istäcken rubbas den globala energibalansen med konsekvenser för klimatförhållandena i hela världen.

– Situationen i Arktis är på inget sätt ett problem som stannar i Arktis. Den töande permafrosten frigör metan, som bidrar till ytterligare uppvärmning, och de smältande ismassorna och havshöjningen hotar i sin tur låglänta och tätbefolkade samhällen på hela jordklotet, säger Norges klimat- och miljöminister Vidar Helgesen, ordförande för Nordiska ministerrådet för miljö 2017.