Övik Energi satsar stort på framtidens elnät i Örnsköldsvik

Toppmoderna brytarskåp på den nya mottagningsstationen vid Örnsköldsviks sjukhus. Den nya anläggningen har en förväntad livslängd på minst 50 år. Foto: Övik Energi

För att möta det snabbt ökande elbehovet i samhället gör Övik Energi betydande investeringar i Örnsköldsviks elnät. Under 2023 investerade företaget 90 miljoner kronor, och under perioden 2024-2025 planeras ytterligare investeringar på 165 miljoner kronor.

En stor del av 2023 års investering gick till ombyggnaden av mottagningsstationen vid Örnsköldsviks sjukhus, en av nätets två transformatorstationer. För åren 2024-2025 kommer huvuddelen av de nya investeringarna att riktas mot den andra transformatorstationen, Domsjö Kraftcentral.

– De omfattande investeringarna vi gör baseras på prognoser för nuvarande och framtida energianvändning, säger Jens Indevall, infrastrukturchef på Övik Energi.

Framtida investeringsbehov Både underhåll och framtidssäkring av elförsörjningen är avgörande för Örnsköldsviks fortsatta utveckling som en attraktiv plats för besök, boende och företagsetableringar. Övik Energis historiska investeringstakt i lokalnätet har årligen legat på drygt 20 miljoner kronor, men med den ökade utvecklingstakten förväntas de årliga investeringarna uppgå till cirka 80 miljoner kronor från 2026 och framåt.

– Övik Energi har ett starkt nät, men den pågående energiomställningen ställer högre krav än någonsin tidigare, säger Roland Nordin, vd på Övik Energi. Oavsett om du laddar elbilen, producerar egen solenergi eller utvecklar framtidens gröna lösningar behövs ett nät med tillräcklig kapacitet för att allt ska fungera.