Efterfrågan på olja kan sluta öka från 2030

Oljeplattform. Foto: Creative Commons Lic, pixabay, kredit: MICHOFF

Kinas elproduktion från fossila bränslen minskar redan nu. En rapport förutspår att oljemarknaden kan hamna under press efter 2030. Så realistiskt är scenariot, meddelar IEA.

En rapport som väcker förhoppningar: Enligt Internationella energibyrån (IEA) kommer den globala efterfrågan på olja att sluta växa i slutet av årtiondet. Förbrukningen förväntas stabiliseras vid 105,6 miljoner fat per dag år 2029. Det är fyra procent mer än den dagliga konsumtionen förra året.

Minskande efterfrågan i Kina

- Vi anser att det är viktigt att notera förändringarna i Kinas energiproduktion, säger en talesperson för IEA. Kinas elproduktion från fossila bränslen minskar redan, vilket påverkar den globala efterfrågan på olja. Enligt rapporten från OECD-enheten förväntas även Kinas efterfrågan på olja att nå en platå vid slutet av årtiondet.

Aktuella siffror stödjer denna tes. Under de senaste åren har Kina investerat kraftigt i förnybar energi som sol- och vindkraft, vilket har lett till en minskning av beroendet av fossila bränslen.

Oljemarknadens framtid

Trots dessa positiva signaler visar inte alla data samma optimism. Vissa experter varnar för att den globala efterfrågan på olja kan fortsätta att vara högre än förväntat på grund av ökande energibehov i utvecklingsländer och fortsatt industriell tillväxt. Dessutom spelar geopolitiska faktorer och ekonomiska förhållanden en avgörande roll i att forma framtidens oljemarknad.

Efterfrågan på olja globalt och i Kina

Kina, som är världens största importör av olja, har sett en viss stabilisering av sin oljeförbrukning, men efterfrågan förblir hög. Landets övergång till grön energi är en långsiktig process och även om användningen av fossila bränslen minskar, kommer olja fortfarande att vara en viktig energikälla under de kommande decennierna.

IEA:s rapport indikerar att den globala oljeförbrukningen kommer att nå sin topp runt 2029, med 105,6 miljoner fat per dag. Detta kan sätta press på oljemarknaden och tvinga fram en omställning till mer hållbara energikällor.

Slutsats

Rapporten från IEA ger en försiktig optimism om att världen kan börja se en avmattning i oljeefterfrågan från och med 2030. För att detta ska bli verklighet krävs fortsatta investeringar i förnybar energi och en global samordning för att minska beroendet av fossila bränslen. Kinas roll i denna övergång är central och dess framsteg inom grön energi kan fungera som en modell för andra länder.

- Vi anser att en minskning av oljeberoendet är avgörande för att uppnå hållbara energimål och bekämpa klimatförändringar, avslutar talespersonen för IEA.

Källa: IEA & Handelsblatt