Grossi förespråkar ny kärnkraft finansierad av Världsbanken

Enligt IAEA överväger eller påbörjar cirka 30 länder utveckla kärnkraft. Av dessa länder omkring två tredjedelar utvecklingsländer där finansiering fortfarande är en stor utmaning. Foto: D. Candano Laris/IAEA)

Internationella atomenergiorganets generaldirektör Rafael Mariano Grossi uppmanar Världsbanken och andra multilaterala utvecklingsbanker att börja finansiera nya kärnkraftsprojekt för att uppnå snabb och djupgående minskning av koldioxidutsläpp.

Vid ett möte med Världsbankens styrelse i Washington, USA, betonade Grossi behovet av tekniskt och finansiellt stöd för länder som vill inkludera kärnkraft i sin energimix.

- Från Afrika till Asien behöver länder tekniskt och finansiellt stöd för att kunna lägga till kärnkraft i sin energimix. Med sin tekniska expertis följer IAEA dem genom hela deras kärnkraftsresa, hjälper dem att etablera infrastruktur för ett säkert, tryggt och hållbart kärnkraftsprogram. Men finansiering är fortfarande en utmaning. Medan den privata sektorn alltmer måste bidra till finansieringen, kan multilaterala utvecklingsbanker som Världsbanken främja hållbar utveckling genom att bedöma bankbarheten för kärnkraftsprojekt och bidra med lån till överkomliga räntor, sade Grossi.

Behov av ökad finansiering

Även om vissa multilaterala utvecklingsbanker har gett lån för avveckling eller uppgradering av befintliga anläggningar, bidrar de inte till finansieringen av nya kärnkraftsprojekt. Löftet om att sträva efter en tredubbling av kärnkraftskapaciteten, som stöds av mer än 20 länder vid COP28 i december, inkluderade en uppmaning till Världsbankens aktieägare, internationella finansiella institutioner och regionala utvecklingsbanker att uppmuntra inkluderingen av kärnkraft i deras energilånepolicys och aktivt stödja kärnkraft när de har ett sådant mandat.

Internationella energibyrån (IEA) säger att kärnkraftskapaciteten bör mer än fördubblas till 2050 för att nå klimatmålen, och IAEA har uppskattat att detta skulle innebära en årlig investering i kärnkraft på mer än 100 miljarder USD.

IAEA redo att stödja

Vid diskussionen med Världsbankens styrelse påpekade Grossi att IAEA är redo att ge tekniskt stöd som krävs av multilaterala långivare när det gäller utveckling av kärnkraftsinfrastruktur, säkerhet, trygghet och skyddsåtgärder.

Om Grossi

Rafael Mariano Grossi, generaldirektör för Internationella atomenergiorganet (IAEA), har varit en framstående röst i frågan om kärnkraftens roll i global energipolitik. Under sitt ledarskap har IAEA intensifierat sina insatser för att stödja utvecklingsländer i deras strävan att inkludera kärnkraft som en del av deras energiomställning. Grossi har också varit engagerad i att främja kärnkraftens bidrag till att möta klimatmålen och att säkerställa att kärnteknik används på ett säkert och tryggt sätt.

Grossi har också initierat flera samarbeten med internationella organisationer och nationella regeringar för att förbättra kärnsäkerheten och att sprida kunskap om kärnkraftens fördelar och utmaningar. Han har betonat vikten av internationellt samarbete och dialog för att övervinna de finansiella hinder som många länder står inför när de överväger att utveckla kärnkraftsprogram.

Under hans ledarskap har IAEA fortsatt att vara en nyckelspelare i att främja fredlig användning av kärnteknik och att stödja länder i deras utveckling av kärnkraftsinfrastruktur. Grossis arbete har bidragit till att sätta kärnkraft på agendan som en viktig del av den globala strategin för att bekämpa klimatförändringar och säkerställa en hållbar energiframtid.

Källa: World Nuclear News