Svenska företag stärker Europas batteriindustri

Stora Enso att bidrar med sin innovativa produkt Lignode®, ett hårt kol tillverkat av lignin, som anodmaterial i Altris battericeller. Foto:Stora Enso

Stora Enso, ett ledande företag inom biomaterial, har ingått ett samarbetsavtal med det svenska företaget Altris, som specialiserar sig på utveckling av natriumjonbatterier. Partnerskapet syftar till att främja utvecklingen och kommersialiseringen av en hållbar batterikedja i Europa. Genom samarbetet kommer Stora Enso att bidra med sin innovativa produkt Lignode®, ett hårt kol tillverkat av lignin, som anodmaterial i Altris battericeller.

Lignin, en biprodukt från massatillverkning, representerar en mer hållbar lösning jämfört med de traditionella anodmaterialen som ofta används i batterier idag. Detta material utgör 20-30% av träets massa och är redan idag tillgängligt i stora mängder. Lignode tillverkas i Stora Ensos pilotanläggning i Kotka, Finland, där anläggningen för närvarande genomgår tekniska uppgraderingar för att möta produktionsbehoven.

Europeisk autonomi och miljömässiga fördelar

I en tid då majoriteten av batterimaterial importeras utanför Europa, markerar detta samarbete ett viktigt steg mot att etablera en lokal och hållbar batteriproduktionskedja. Genom att basera operationerna i Europa kan Stora Enso minimera miljöpåverkan och främja kontinentens energioberoende.

- Biobaserade material är avgörande för att förbättra hållbarheten hos battericeller. Med Lignode® som potentiellt det mest hållbara anodmaterialet i världen, är detta partnerskap med Altris i perfekt linje med vårt gemensamma åtagande att stödja ambitionen om en mer hållbar elektrifiering, säger Juuso Konttinen, vice vd och chef för Biomaterials Growth på Stora Enso.

Björn Mårlid, VD för Altris, tillägger:

- Det är spännande att samarbeta med Stora Enso och ta del av deras arbete med att etablera en europeisk träd-till-anod försörjningskedja. Vi ser fram emot hur partnerskapet utvecklas under de kommande åren, med målet att kommersialisera världens mest hållbara batteri.

Denna strategiska allians mellan två innovativa företag förstärker Europas position inom den globala batteriindustrin och bidrar till en grönare framtid.

Källa: Stora Ense

 

 

 

 

4