Ryssland tar tillbaka positionen som Europas största gasleverantör

När Ryssland återupptar sina LNG-leveranser via Nordostpassagen igen till Asien under sommaren, förväntas gasleveranserna till Europa minska. Foto: Total

Trots strävan efter att minska beroendet av rysk energi har Europa sett en oväntad ökning av gasleveranser från Ryssland. Sedan Ryssland minskade sina gasexporter via pipeline till Europa i början av konflikten i Ukraina 2022 har Europeiska länder aktivt sökt efter alternativa energikällor. Tyskland, till exempel, har ökat importen av flytande naturgas (LNG) och snabbt installerat specialiserade LNG-terminaler för detta ändamål.

USA passerades som huvudleverantör

Tidigare hade USA övertagit som den största leverantören av gas till Europa, men nya data från konsultföretaget ICIS visar att Ryssland återtagit denna position i maj. Detta markerar första gången på två år som mer gas har importerats från Ryssland än från USA till Europa. Denna förändring tillskrivs dock unika faktorer snarare än en långsiktig trend.

En viktig anledning till förändringen är att Ryssland har pumpat mer gas till Europa via Turkiet inför planerat underhållsarbete. Samtidigt har en stor amerikansk LNG-exportanläggning i Freeport drabbats av ett driftstopp, vilket minskade USA

exportkapacitet. Dessutom är gasbehovet i Europa för tillfället relativt lågt och lagringsnivåerna är ovanligt höga för säsongen.

En tillfällig situation

Experter förutspår att denna förändring sannolikt inte är hållbar. När Ryssland återupptar sin LNG-försändelse via Nordostpassagen till Asien under sommaren, förväntas gasleveranserna till Europa minska. Samtidigt förväntas produktionen i USA återhämta sig. Tom Marzec-Manser, chef för gasanalys på ICIS, uttrycker till Financial Times att situationen sannolikt kommer normaliseras och att USA åter kommer att överta som den största gasleverantören till Europa.

Gasleveranser till Europa i större sammanhang

Situationen med gasleveranser i Europa är en del av en större bild av den globala energimarknaden, där Europas energisäkerhet har hamnat i fokus. Utöver Ryssland och USA är andra länder som Norge och Qatar också viktiga aktörer på den europeiska gasmarknaden. Europeiska länder fortsätter att utforska alternativ som ökad användning av förnybar energi och utbyggnad av egen infrastruktur för att säkra energiförsörjningen.

Källa: Merkur.de

 

 

 

 

 

4