Göteborg Energi och Mölndal Energi enas om ny pelletspanna

Foto: Göteborg Energi

Nyligen samlades Mölndal Energi och Göteborg Energi för att tillsammans ta det första spadtaget för den nya pelletspannan vid Riskulla.

Detta markerar starten på ett unikt partnerskap där pannan, byggd och ägd av Göteborg Energi, kommer placeras hos Mölndal Energi som tar hand om driften. Deltagare inkluderade Per-Anders Gustafsson, VD för Göteborg Energi, och Christian Schwartz, VD för Mölndal Energi, samt medarbetare och styrelse från båda företagen samt huvudentreprenören Valmet.

Detta samarbete fördjupar en redan etablerad relation mellan företagen, vars fjärrvärmenät är sammanlänkade för att kunna leverera värme över kommungränserna. Förutom att bygga pelletspannan inkluderar partnerskapet även upphandling och transport av förnybart biobränsle samt utbyte av fjärrvärme mellan näten. Projektet förväntas bidra till en kostnadseffektiv och hållbar leverans av fjärrvärme till Göteborg och Mölndal, med den nya pelletspannan som har en kapacitet på 50MW och beräknas vara i drift vid slutet av 2026.