Solskyddets kraft - Minska klimatpåverkan och energiförbrukning med enkla medel

Margareta Bergetun, VD/Förbundssekreterare Svenska Solskyddsförbundet

Nyligen presenterade Folkhälsomyndigheten tydligare riktlinjer för maximal inomhustemperatur. Samtidigt saknar varannan kommun en plan för att anpassa bostäder och arbetsplatser till ett varmare klimat. Enligt en ny rapport från Svenska Solskyddsförbundet kan användningen av solavskärmning kraftigt minska behovet av luftkonditionering och därmed även minska energiförbrukningen.

Margareta Bergetun, vd för Svenska Solskyddsförbundet, påpekar att bristande kunskap om möjligheterna att anpassa byggnader efter ett förändrat klimat kan leda till försämrad folkhälsa och förvärrad klimatkris. Enligt Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer bör inomhustemperaturen inte överstiga 26 grader, vilket gäller dygnet runt för verksamheter som riktar sig till äldre, funktionsnedsatta och små barn, oavsett yttertemperatur.

En enkät presenterad i Svenska Solskyddsförbundets rapport "En lagom ljus framtid" visar att många kommuner saknar planer för att anpassa sig till ett varmare klimat. Även de kommuner som har planer saknar ofta strategier för att hantera solens strålar för att reglera kylning och uppvärmning av fastigheter.

Margareta Bergetun understryker att solavskärmning kan hjälpa kommuner att skydda sina fastigheter och invånare mot värmestress samtidigt som det på lång sikt kan leda till lägre kostnader. Forskning indikerar att effektiv solavskärmning kan markant minska behovet av aktiv kylning och därigenom minska energiförbrukningen.

Marie-Claude Dubois, docent vid Lunds universitet och SLU, som medverkat i rapporten, betonar att kombinationen av åtgärder som solavskärmning, trädplantering och gröna tak kan minska uppvärmningsbehovet med upp till 80 procent. Rapporten "En lagom ljus framtid" sammanfattar kunskapen om solskydd och betonar hur solavskärmning kan förbättra inomhusklimatet och minska behovet av uppvärmning, både sommar och vinter.

b
Marie-Claude Dubois, docent i biosystem och teknik vid Lunds universitet och SLU