Storsatsning på elnätet i Östra Eslöv - Kapaciteten ökas med 90 procent

Av: Mads Armgaard

I linje med Eslöv kommuns planer har Kraftringen Nät beslutat att investera i en ny elnätsanslutning för östra Eslöv, vilket kommer att öka kapaciteten i denna del av nätet med upp till cirka 90 procent. Investeringen uppgår till cirka 15 miljoner kronor. Byggstart är planerad efter sommaren och arbetet beräknas pågå i ett år.

Eslövs kommun har utsett östra Eslöv, öster om järnvägen, som ett viktigt utvecklingsområde för framtida bostäder, butiker och serviceinrättningar. För att möjliggöra denna expansion krävs ett robust elnät som kan leverera el kontinuerligt. Därför har Kraftringen Nät beslutat att investera 15 miljoner kronor i att förstärka elnätet i östra Eslöv, vilket kommer att öka kapaciteten och säkerställa tillförlitlig elförsörjning.

- Det är avgörande att vårt arbete synkroniseras med kommunens planer. Vi har samarbetat nära med Eslövs kommun från början av planeringsprocessen till framtagningen av detaljplaner för området. Processen har varit både framåtblickande och smidig, säger Erik Häggsgård, planeringschef på Kraftringen Nät.

- Som ett kommunägt bolag är det särskilt viktigt för Kraftringen Nät att följa samhällsutvecklingen. Vi vill bidra till att skapa förutsättningar för hållbart boende, arbete och transport i Eslöv.

Nya möjligheter för omställning

Kapacitetsökningen innebär även att befintliga kunder kan utöka sina abonnemang. Bilmånsson, verksam i östra Eslöv, ser fram emot dessa möjligheter:

- Detta gör det möjligt för oss att installera fler och kraftfullare laddstolpar, vilket gör att vi kan erbjuda fler eldrivna fordon. Många kunder vill köra mer hållbart, så detta är ett naturligt och viktigt steg i vår hållbarhetsresa, säger Magnus Jendland, marknadschef på Bilmånsson.

Förbättrad driftsäkerhet

Utbyggnaden kommer att öka kapaciteten i elnätet, vilket ger Kraftringen Nät bättre kontroll och större möjligheter att omdirigera el vid strömavbrott. Störningar kommer att kunna identifieras och åtgärdas snabbare, vilket minskar avbrottstiden och antalet drabbade kunder.

Detta förbättrar inte bara driftsäkerheten utan ökar även nätets flexibilitet, vilket är särskilt viktigt under tider med hög belastning eller vid oväntade händelser som extremt väder.