Explosiv tillväxt för CheckWatt - Intäkter stiger till 112 Miljoner

Foto: Matthew Henry / Unsplash

Under 2023 ökade energitjänsteföretaget CheckWatts intäkter från 12 till 112 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 100 miljoner kronor eller över 800 procent, enligt företagets senaste årsredovisning. Tillväxten fortsätter, och intäkterna för årets första fyra månader har redan överstigit hela 2023 års intäkter med god marginal.

"Att vi växer betyder att vi kan erbjuda ännu mer flexibilitet till elsystemet, vilket är goda nyheter både för samhället och för ägarna av de energiresurser vi styr. Mer flexibilitet möjliggör effektivare drift av elnätet och minskar obalanser i elhandeln, vilket sänker kostnaderna för elsystemet som helhet," säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

CheckWatt är Sveriges största aggregator av flexibla energiresurser. Företag och hushåll med batterilager, solceller, vindkraft eller andra energiresurser kan ansluta sig till CheckWatt och sälja stödtjänster till Svenska kraftnät och andra köpare av flextjänster. Dessa stödtjänster bidrar till att hålla elnätet i balans varje sekund året runt.

Under 2023 ökade företagets intäkter till 112 miljoner kronor, jämfört med 12 miljoner kronor året före. Vinsten på 3,5 procent återinvesteras i företaget.

Den största tillväxten i CheckWatts portfölj har skett inom volymen uppkopplade energiresurser, en trend som fortsatt under början av 2024. Vid slutet av 2023 hade CheckWatt 40 MW ansluten batterikapacitet, och i mitten av april 2024 hade denna siffra ökat till 200 MW. CheckWatt kopplar även upp 14 000 solkraftanläggningar med en total kapacitet på 400 MW samt 600 vindkraftverk med 1 000 MW.

"Energisystemet förändras snabbt bort från fossila bränslen och kärnkraft mot allt fler solceller, vindkraft och energilagring i form av batterier och vätgas. Smart styrning av flexibla energiresurser är en nyckel till att få ett system med hög andel förnybar energi att fungera," säger Dan-Eric Archer.

Genom partnersamarbeten har CheckWatt också börjat etablera sig i Finland, Danmark, Norge och Estland, med planer på fortsatt expansion till andra europeiska länder. Batteriernas avgörande roll i framtidens elsystem beskrivs i CheckWatts Batterirapport, som släpptes i maj.