Kärnkraftens roll i framtidens fossilfria energisystem

Foto: Vattenfall

En framgångsrik klimatomställning kräver ett leveranssäkert, konkurrenskraftigt och fossilfritt elsystem som kan hantera en kraftigt ökad efterfrågan på el under de kommande decennierna. Kärnkraften spelar en avgörande roll både nu och i framtiden i denna omställning.

Beslutet att, tillsammans med de andra ägarna av Forsmark, inleda en förstudie för att undersöka möjligheterna för en förlängd driftstid betraktar Fortum som betydelsefullt, eftersom de nuvarande reaktorerna bedöms kunna bidra till elsystemet ända in på 2060-talet.

Fortums strategi fokuserar på att utveckla och effektivisera den befintliga produktionen, då detta är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att säkra fossilfri el för framtiden. Dagens beslut att utreda en förlängd driftstid ligger i linje med Fortums strategi och utgör också en viktig signal till industrin, som har påbörjat sin stora omställning.