Regeringen stoppar planerad elledning till Tyskland – oro för elmarknadens stabilitet och priser

Foto: Denny Müller / Unsplash

Regeringen har beslutat att neka tillstånd för en ny likströmsförbindelse från Skåne till Tyskland, känd som Hansa PowerBridge-ledningen. Svenska kraftnät och tyska 50Hertz hade samarbetat om att bygga en ny förbindelse mellan Tyskland och Sveriges sydligaste elområde SE4. Regeringen är ansvarig för att bedöma ansökan om tillstånd för den svenska delen av projektet och har nu avslagit den. Anledningen är att den tyska elmarknaden inte ger korrekta prissignaler till elmarknadens aktörer, främst på grund av bristen på tydliga elområden i Tyskland som skulle spegla de faktiska flaskhalsarna i eldistributionen.

Energi- och näringsminister Ebba Busch förklarar regeringens ställningstagande: "Regeringen har beslutat att inte tillåta en ny elledning mellan södra Sverige och Tyskland. Att koppla samman södra Sverige, där det råder betydande elproduktionsunderskott, med Tyskland, där elmarknaden för närvarande inte fungerar effektivt, skulle kunna leda till högre priser och ökad instabilitet på den svenska elmarknaden. Sverige behöver förutsägbara förhållanden för att utveckla elproduktion och elnät som främjar konkurrenskraftiga elpriser."

Majoriteten av aktörerna på elmarknaden ser för närvarande inget behov av den föreslagna ledningen. Södra Sverige har dessutom en hög grad av utlandsförbindelser jämfört med andra elområden i Europa.

Det nya beslutet innebär inte ett permanent förbud mot en framtida förbindelse mellan Tyskland och Sverige, om förutsättningarna förändras. Enligt Tidöavtalet bör utbyggnaden av elkablar för export pausas tills prisdifferenserna mellan olika elprisområden har minskat avsevärt.