Bill Gates satsar miljarder på framtidens kärnkraft

Bill Gates är en av världens rikaste personer. Foto: Wikipedia Common, kredit:European Commission - Photographer: Lukasz Kobus

Bill Gates, grundaren av Microsoft, har genom sitt start-up Terrapower börjat bygga mindre kärnreaktorer som ett alternativ till naturgas. Projektet inleddes på platsen för ett tidigare kol-kraftverk i Wyoming, USA. Gates, som är en av världens rikaste personer, planerar att investera flera miljarder dollar i utvecklingen av denna nya teknik.

Terrapowers reaktor är unik då den använder flytande natrium istället för vatten som kylmedel, och smält salt för att effektivisera energiproduktionen. Gates har uttryckt att det primära målet är att konkurrera med naturgas och bidra till en mer hållbar energiproduktion. Planen är att kärnkraften ska spela en stor roll i kampen mot klimatförändringar, med sikte på att den första kommersiella anläggningen ska vara färdigställd tidigast 2030.

Omringad av tunga investeringar

TerraPower, som delvis finansieras av USA:s energidepartement och Los Alamos National Laboratory, har dragit till sig betydande investeringar från inflytelserika aktörer. Bill Gates är en av huvudinvesterarna genom sitt investeringsbolag Cascade Investment. Andra framstående investerare inkluderar Charles River Ventures och Khosla Ventures, som tillsammans satsade 35 miljoner dollar år 2010. Dessutom förvärvade Reliance Industries en minoritetsandel i företaget under december 2011.

Internationella samarbeten och framtidsvisioner

I september 2015 tecknade TerraPower ett avtal med China National Nuclear Corporation för att bygga en prototyp av en 600-megawatt reaktorenhet i Xiapu i Fujianprovinsen, med planer på att färdigställa den mellan åren 2018 och 2025. Även om kommersiella kraftverk med en kapacitet på cirka 1150 MWe planerades för slutet av 2020-talet, stoppades detta projekt på grund av handelskonflikten mellan USA och Kina under Trumps administration.

Från 2019 har företaget också börjat utveckla radionuklider för terapi med alfa-strålning.

Byggstart för innovativ reaktor

År 2021 beslutade TerraPower att bygga en Small Modular Reactor i Wyoming. Denna natriumkylda reaktor, som är planerad att ha en kapacitet på 345 MW, kommer även att kopplas till ett energilager med smält salt. Byggnationen startade nära Kemmerer i juni 2024, och projektet beräknas ta minst sex år och kosta cirka 4 miljarder dollar. En officiell bygglov för reaktorkonceptet förväntas inte inom de närmaste två åren.

Källa: Handelsblatt

 

 

 

 

4