Östersjöns vätgasrevolution - Planer för integrerad infrastruktur och marknad

Foto: Guillaume de Germain / Unsplash

Nio transmissionsnätsoperatörer för gas runt Östersjön har undertecknat ett avtalsmemorandum för att samordna och underlätta utbyggnaden av vätgasinfrastruktur och främja vätgasmarknaden i regionen. De företag som ingår är GAZ-SYSTEM (Polen), Elering (Estland), Energinet (Danmark), Gasgrid Vetyverkot (Finland), Amber Grid (Litauen), Nordion Energi (Sverige), GASCADE Gastransport (Tyskland), Conexus Baltic Grid (Lettland) och ONTRAS Gastransport (Tyskland).

Syftet är att samordna utvecklingen av infrastruktur för vätgasöverföring och lagring samt att utbyta information om marknadsutvecklingen och projekt för förnybar vätgasproduktion och efterfrågan. Detta arbete är i enlighet med EU:s planer för att integrera energimarknaden i Östersjöregionen.

Regionens förutsättningar, inklusive tillgång till förnybara energikällor som land- och havsbaserad vindkraft, gör att Östersjöområdet kan spela en betydande roll i produktionen av fossilfri vätgas enligt REPowerEU-planen fram till 2030. Infrastrukturutvecklingen stöder även målen i Marienborg-deklarationen för gränsöverskridande förnybar energi och identifiering av infrastrukturbehov.

Genom att samordna utbyggnaden av vätgasinfrastruktur främjas ett flexibelt, säkert och hållbart energisystem som stödjer EU:s klimatmål och ökar försörjningstryggheten. De pågående vätgasinfrastrukturprojekten inkluderar Nordic-Baltic Hydrogen Corridor, Baltic Sea Hydrogen Collector och Nordic Hydrogen Route, vilka alla är PCI-projekt av strategisk betydelse för unionens energimarknad.